Skip to main content

Kontakt

Materská škola, Tribečská 2

Informácia
na základe nariadenia Európskej únie o GDPR, kliknutím na nasledujúci odkaz potvrdzujete, že udeľujete súhlas s spracovaním osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov pre - Materskú školu, Tribečská 2, Topoľčany na účely kontaktovania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať a je na dobu určitú 5 rokov. Tento formulár je odoslaný emailom na info@mstribecska2.sk a uložený na serveri. Odstránenie záznamu je možné na zákalde zaslanej žiadosti, emailom na info@mstribecska2.sk
  • Prevádzka školy: 6.30.h - 16.30.h
  • Riaditeľka MŠ: Ing. Bc. Viera Hanuliaková
  • Vedúca zariadenia šk.stravovania: Viera Osúchová

  • 038 / 532 50 90
  • www.mstribecska2.sk