Skip to main content

O nás

História MŠ

 • 8. 5. 1981 - otvorenie MŠ 4 tr. MŠ a 2 odd. jasiel
 • 1. 9. 1992 - zrušenie odd. jasiel - samostatná 6 triedna MŠ
 • 1. 9. 1998 - Certifikát o prijatí do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie
 • 22. 5. 2008 - MŠ súčasťou sústavy škôl v SR
 • 1. 1. 2010 - MŠ s právnou subjektivitou

Naša trieda

Prevádzka školy: 6.30.h - 16.30.h

Materská škola s celodennou výchovnou starostlivosťou

Materská škola, Tribečská 2703/10, Topoľčany je prevádzkovaná v účelovom zariadení pavilónového typu. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku spravidla od 3 do 6 rokov a pre detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola prevádzkuje 6 tried. Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov (kapacita zariadenia) je 144 detí.

Pre pobyt detí v materskej škole sú k dispozícii  nasledovné priestory:

herňa, spálňa, šatňa a zariadenie na osobnú hygienu detí.

Súčasťou materskej školy je aj školská záhrada, ktorá je ohraničená kovovým oplotením. Vstup do areálu materskej školy je zabezpečený hlavnou bránou, ktorá  sa po ukončení prevádzky zamyká.

 • zabezpečuje 20 členný pracovný kolektív
 • 12 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov
 • 8 nepedagogických zamestnancov
 • kapacita MŠ na šk.rok je 144 detí
 • priemerne 45 detí v šk. roku odchádzajúcich do I. roč. ZŠ

SPOLUPRÁCA

 • Mesto Topoľčany M.R.Štefánika1
 • Rada škola, RZ pri MŠ, ZŠ Tribečská 1658/22
 • Asociácia športu pre všetkých, Tribečská knižnica,Tribečské múzeum
 • OPPP v Topoľčanoch, stomatológ, ortopéd