ZMENA - ÚHRADA POPLATKOV

Podľa VZN č.18/2021 o určení výšky finančných príspevkov

v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Topoľčany,zriaďovateľ Mesto Topoľčany, určuje  výšku mesačného prísp. na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ

 

za jedno dieťa jednotnú sumu 20,00 €

 

mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ

 

neuhrádza:

a) dieťa,pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a zároveň predloží riaditeľke príslušnej materskej školy,doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) dieťa,ktoré navštevuje materskú školu a ktoré je zároveň umiestnené v školskom zariadení, resp. v zariadení rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe rozhodnutia súdu

 

Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej školy:

 

 - deti vo veku od dvoch do piatich rokov, ktoré navštevujú materskú školu a žijú v

domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)

*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň) spolu - 0,34 €/deň

 

- deti vo veku od dvoch do piatich rokov, ktoré navštevujú materskú školu a žijú v

domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)

*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň) spolu - 0,34 €/deň

 

- ostatné deti materských škôl

(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)

*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 0,00 €/deň) spolu - 1,54 €/deň

 

Určenie výšky mesačného príspevku na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti MŠ

za dieťa materskej školy 2,00 €

 

Čislo účtu MŠ - uhrádzanie mesačného príspevku : SK08 7500 0000 0040 3018 9949

Číslo účtu ŠJ - úhrada stravného: SK61 7500 0000 0040 3018 9965

výšku stravného je potrebné sledovať na oznamoch v detských šatniach

 

Mesačné príspevky sa uhrádzajú zálohovo do 10.dňa v mesiaci /v januári platba aj na február,v septembri aj na október/ !!!

Kontakty

 • Materská škola
 • Tribečská 2703/10
  955 01 Topoľčany
 • www.mstribecska2.sk
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontakty

 • Riaditeľka MŠ:
  Bc.Mária Wiedermannová
 • Vedúca šk.stravovania:
  Bc.Zdenka Bakytová
 • 038 / 532 50 90

Vytvorila digitálna agentúra MW media - www.mwmedia.sk / www.mwshop.eu