Skip to main content

Rada školy

  • Mária Čerňanská (pedagog.zamestnanec - predseda)
  • Monika Mikušková (pedagog. zamestnanec)
  • Zuzana Štefkovičová (nepedagog. zamestnanec)
  • Zuzana Štefkovičová (členka, zástupca nepedagogických zamestnancov)
  • Mgr.Jana Mihoková (zástupca rodičov)
  • Mgr.Zuzana Košťálová (zástupca rodičov)
  • Mária Zajacová (zástupca rodičov)
  • MUDr.Mária Barboríková (zástupca zriaďovateľa)
  • Mgr.Mária Haláková (zástupca zriaďovateľa - podpredseda)
  • Mgr.František Zaťko (zástupca zriaďovateľa)